კიდევ ერთი მოგებული საგადასახადო დავა

თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამართლიანად არ დააკმაყოფილა შემოსავლების სამსახურის სარჩელი ათი პირის ერთმანეთის  ცრუმაგიერ პირად ცნობისა და მათთვის 250 000 ლარის დაკისრების  თაობაზე. სასამართლომ სრულად გაიხიარა მოპასუხე მხარის პოზიცია, რომ ცრუმაგიერ პირად ცნობის საფუძველი მაშინ არსებობს, როდესაც პირი გამოყენებულია საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებისათვის თავის არიდების მიზნით. ფაქტობრივად არსებულ ორ ან მეტ პირს შორის განხორციელებული ოპერაცია [...]

By | 2019-08-08T14:17:58+00:00 აგვისტო 8th, 2019|სიახლეები|0 Comments

საერთაშორისო მხარდაჭერა, სამართლიანი სასამართლო. 

საერთაშორისო მხარდაჭერა, სამართლიანი სასამართლო. ,,ერთად ვიბრძოლოთ სამართლიანობისათვის და ამ მიზნით გასროლილი მართალი სიტყვის ხმა უფრო შორს გაისმება, ვიდრე განცხადებები, რომლებიც ემსახურება პოლიტიკურ ან/და პირადი კეთილდღეობის მიზნებს" გერმანიის ელჩი ჩვენი ქვეყნის მეგობარია. ბატონი ჰუბერტ ქნირში მხარს უჭერს სასამართლო სისტემის გაძლიერებას და იმ დემოკრატიულ რეფორმებს, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა განახორციელოს, აღნიშნულის შესახებ მან სულ ცოტა ხნის წინ [...]

By | 2019-08-05T14:25:03+00:00 აგვისტო 5th, 2019|სიახლეები|0 Comments

თავდაცვის სამინისტროსთან წარმატებით დამთავრდა დავა სახელფასო დავალიანების ანაზღაურების თაობაზე

ადამიანის შრომითი უფლებები და შრომის ანაზღაურება ოდითგანვე აქტუალური თემა იყო და დღესაც არის. დღეისათვის საქართველოში შრომის სამართლიანი ანაზღაურებით სამწუხაროდ ძალიან მცირე ნაწილი სარგებლობს, ხოლო უმრავლესობას მის სამუშაოსთან შედარებით გაცილებით ნაკლები ანაზღაურება აქვს ან  საერთოდ უმუშევარია. არ მგონია ვინმე არ დამეთანხმოს, რომ რაც გამოიმუშავა თითოეულმა დასაქმებულმა ის მაინც უნდა აანაზღაუროს სახელმწიფომ, აგრეთვე ნებისმიერმა არასახელწმიფო დაწესებულებამ. ჩვენი [...]

By | 2019-08-05T12:56:03+00:00 აგვისტო 5th, 2019|სიახლეები|0 Comments